• some image

    Programování PLC, robotů, vision systémů a integrace elektronikckých zařízení

  • some image

    Organizační zabezpeční logistiky projektů a materiálu

  • some image

    Výroba mechanických, pneumatických a elektrických částí strojů

Produkt CCOE

Poskytujeme zkušenost našeho týmu k řešení podnikatelského úkolu. Pokud je předmětem úkolu inovovat výrobek, pak jeho řešením je rekonfigurace výroby. Pokud je předmětem úkolu minimalizovat množství spotřebované lidské síly, potom je předmětem úkolu reinženýring podnikových procesů. U každého výrobku se snažíme formulovat jeho přínos pro naše zákazníky.

Technický návrh tvoří první stupeň produktu. Technické návrhy poskytujeme zdarma jako součást nabídky budoucího řešení, nebo za úplatu, pokud se jedná o větší časovou alokaci našich odborníků.

Druhým stupněm produktu je technické řešení, na kterém jsme se se zákazníkem dohodli. Obsahově technické řešení přináší specifikaci, jak bude výsledný stroj fungovat a jaké náklady řešení uspoří. Technické řešení je realizováno do úrovně 3D modelu, případně do úrovně technické dokumentace pro výrobu stroje.

Třetím stupněm produktu je vytvoření prototypu nebo jednoúčelového stroje (případně linky). Smyslem tohoto stupně není jen ověření funkčnosti, ale přímo používání stroje v požadovaném provozu.

Čtvrtým stupněm produktu je redesign prototypu pro sériovou výrobu, kdy jsou zohledňovány náklady na budoucí výrobek a použité výrobní technologie. Výstupem je budoucí sériově vyráběný výrobek, včetně stanovení všech výrobních technologií.

Pátým stupněm produktu je návrh a realizace výrobního procesu sériové výroby požadovaného výrobku. Výsledkem je spolupráce CCOE se zákazníkem, pro kterého CCOE celý výrobní proces zajistí nebo na klíč vytvoří.

Kontakty