• some image

    Programování PLC, robotů, vision systémů a integrace elektronických zařízení

  • some image

    Organizační zabezpeční logistiky projektů a materiálu

  • some image

    Výroba mechanických, pneumatických a elektrických částí strojůGranty a dotace

Projekt FW10010503: Vývoj pohonné jednotky pro otáčky 18 tis. RPM.

Vývoj pohonné jednotky pro otáčky 18 tis. RPM je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND. Cílem je vytvořit tři prototypy vrtulových pohonných jednotek (s pevnou vrtulí, se stavitelnou vrtulí a s dvěma protiběžnými vrtulemi) o výkonu 8.5 kW s integrovaným cykloidním reduktorem a vysokofrekvenčním motorem 20 000 RPM, což umožní několikanásobné snížení celkové hmotnosti zařízení a s tím související spotřebu mědi, hliníku a vzácných zemin při zachování vysokých provozních otáček a efektivního kroutícího momentu. Projekt také implementuje proudové řízení výkonu kvůli minimalizaci energetické zátěže napájecích baterií. Výzkum a vývoj pohonných jednotek probíhá ve spolupráci s výzkumnými týmy ČVUT a FT Park.


VÝVOJ POHONNÉ JEDNOTKY S CYKLOIDNÍ PŘEVODOVKOU A 5G KOMUNIKACÍ

Hlavní město Praha poskytlo za podpory Evropských strukturálních fondů v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, za podpory Ministerstva školství a tělovýchovy a Pražského inovačního institutu, dotační podporu v projektu VÝVOJ POHONNÉ JEDNOTKY S CYKLOIDNÍ PŘEVODOVKOU A 5G KOMUNIKACÍ v programu Asisteční vouchery Hlavního města Prahy s názvem Prague Smart Accelerator, číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956 na základě veřejné smlouvy o poskytnutí dotace: DOT/53/01/002002/2023


Vývoj univerzálního a zákaznicky dostupnějšího víceosého robota s aplikací bisférického kloubu vlastní konstrukce

Projekt je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt spolufinancuje:Registrační číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024586

Konkrétním výsledkem předkládaného projektu bylo vyvinutí nového výrobku - zákaznicky dostupného univerzálního robota pro chytré řízení a automatizaci výroby, který je určen pro průmyslová odvětví, zejména automotive, dopravní a strojírenský průmysl. Výsledek projektu spadá do kategorie prototyp. Inovací je u tohoto robota aplikace cykloidní převodovky v kombinaci s bisférickým kloubem - jedná se o vlastní vynález CCOE s.r.o. Projekt byl úspěšně ukončen 31. 3. 2023.