• some image

    Programování PLC, robotů, vision systémů a integrace elektronikckých zařízení

  • some image

    Organizační zabezpeční logistiky projektů a materiálu

  • some image

    Výroba mechanických, pneumatických a elektrických částí strojů

Granty a dotace


VÝVOJ POHONNÉ JEDNOTKY S CYKLOIDNÍ PŘEVODOVKOU A 5G KOMUNIKACÍ

Hlavní město Praha poskytlo za podpory Evropských strukturálních fondů v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, za podpory Ministerstva školství a tělovýchovy a Pražského inovačního institutu, dotační podporu v projektu VÝVOJ POHONNÉ JEDNOTKY S CYKLOIDNÍ PŘEVODOVKOU A 5G KOMUNIKACÍ v programu Asisteční vouchery Hlavního města Prahy s názvem Prague Smart Accelerator, číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956 na základě veřejné smlouvy o poskytnutí dotace: DOT/53/01/002002/2023


Vývoj univerzálního a zákaznicky dostupnějšího víceosého robota s aplikací bisférického kloubu vlastní konstrukce

Projekt je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt spolufinancuje:Registrační číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024586

Konkrétním očekávaným výsledkem předkládaného projektu je vyvinutí nového výrobku - zákaznicky dostupného univerzálního robota pro chytré řízení a automatizaci výroby, který je určen pro průmyslová odvětví, zejména automotive, dopravní a strojírenský průmysl. Výsledek projektu spadá do kategorie prototyp. Inovací je u tohoto robota aplikace cykloidní převodovky v kombinaci s bisférickým kloubem - jedná se o vlastní vynález CCOE s.r.o.